Suicide Squad Polish subtitles


Suicide Squad
Internet Movie Database

Genres: Comedy, Fantasy, Crime, Adventure, Action

Countries: USA, Canada

Released: Friday, August 5, 2016

Official sites: Official Twitter, Official Facebook

A secret government agency recruits some of the most dangerous incarcerated super-villains to form a defensive task force. Their first mission: save the world from the apocalypse.

Subtitles info

Filename:Suicide-Squad-2016-HD-TS-x264-CPG.ass
AddedAugust 27th, 2016
Total downloads9955 x
Language Polish
EncodingUTF-8
Hearing impaired

All subtitles for Suicide Squad

Only members can commenting ( Login or Registration )
Cara Delevingne in Suicide Squad (2016)Ike Barinholtz, Viola Davis, and Joel Kinnaman in Suicide Squad (2016)Joel Kinnaman and Karen Fukuhara in Suicide Squad (2016)Margot Robbie in Suicide Squad (2016)Margot Robbie in Suicide Squad (2016)

Download subtitles

Preview Suicide-Squad-2016-HD-TS-x264-CPG.ass

[Script Info]
; Script generated by Aegisub 3.2.2
; http://www.aegisub.org/
Title: Default Aegisub file
ScriptType: v4.00+
WrapStyle: 0
ScaledBorderAndShadow: yes
YCbCr Matrix: None

[Aegisub Project Garbage]

[V4+ Styles]
Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
Style: Default,Arial,20,&H00FFFFFF,&H000000FF,&H00000000,&H00000000,0,0,0,0,100,100,0,0,1,2,2,2,10,10,10,1

[Events]
Format: Layer, Start, End, Style, Actor, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:09.56,0:00:21.32,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\i1}Premiera napisw: 20.08{\fscx0}$l*kw6xe{\fscx100}.201{\fscx0}11s%*#ka{\fscx100}6\NAktualiz{\fscx0}74h6iya{\fscx100}acja{\fscx0}tfz7{\fscx100}: brak{\i0}
Dialogue: 0,0:00:21.56,0:00:24.96,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\fscx0}r9yf{\fscx100}TAJ{\fscx0}lxie{\fscx100}NE WI{\fscx0}o&r5b{\fscx100}Z{\fscx0}ner&b{\fscx100}IE{\fscx0}fk%3fg{\fscx100}NIE\NW{\fscx0}hhmimj{\fscx100} PARAFI{\fscx0}*oby5ya#{\fscx100}I{\fscx0}5r5d$h{\fscx100} {\fscx0}mk83l*{\fscx100}T{\fscx0}0ns%eu{\fscx100}E{\fscx0}bi9xn4*7{\fscx100}RR{\fscx0}o91g#{\fscx100}EBONNE W {\fscx0}u$0tpgdz{\fscx100}LUIZJANIE
Dialogue: 0,0:00:28.12,0:00:32.90,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}PKI {\fscx0}w84&7n{\fscx100}M{\fscx0}&ssco{\fscx100}IER{\fscx0}tmohl{\fscx100}\NNA{\fscx0}7jjrn7p{\fscx100}S NIE ROZ{\fscx0}%2#w{\fscx100}CZY
Dialogue: 0,0:00:41.35,0:00:43.53,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\fscx0}nkk#0i{\fscx100}-{\fscx0}zn3#w$k4{\fscx100} arcie.\N- {\fscx0}66mja&n{\fscx100}Ju po{\fscx0}%l6by#yi0{\fscx100}r{\fscx0}5cedo%{\fscx100}a.
Dialogue: 0,0:00:43.63,0:00:46.05,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\i1}Floyd, do drzwi, kolacja.{\i0}
Dialogue: 0,0:00:50.00,0:00:54.25,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}- {\fscx0}df1${\fscx100}Floyd t{\fscx0}$wp1{\fscx100}y{\fscx0}%i0wd{\fscx100}lko{\fscx0}7afk2u{\fscx100} dl{\fscx0}wzinkc7{\fscx100}a{\fscx0}dctu3g44{\fscx100} {\fscx0}1b5$s5t9b{\fscx100}przyjac{\fscx0}$t2ks{\fscx100}i{\fscx0}k4c*g{\fscx100}.\N- Nie{\fscx0}$yl0b{\fscx100} {\fscx0}kbz3g6mk9{\fscx100}mas{\fscx0}hb%ie9{\fscx100}z {\fscx0}*jmyib{\fscx100}p{\fscx0}*8f3j{\fscx100}rzyjaci{\fscx0}7ff#*r65u{\fscx100}.
Dialogue: 0,0:00:56.32,0:00:58.90,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\fscx0}b#m1g{\fscx100}- C{\fscx0}yob&{\fscx100}o{\fscx0}3ac24ng{\fscx100} to{\fscx0}ke1d{\fscx100}?\N- Chl{\fscx0}1yl7t{\fscx100}ebek.
Dialogue: 0,0:00:59.26,0:01:04.79,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\fscx0}y2c8{\fscx100}Z odrobin{\fscx0}5j&309f{\fscx100} s{\fscx0}w9eou{\fscx100}pa{\fscx0}%hfl2p86g{\fscx100}gh{\fscx0}nos#*%{\fscx100}etti,\Npaznokci i szczurzej sraki.
Dialogue: 0,0:01:05.40,0:01:07.00,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\fscx0}kp#%37{\fscx100}Dla d{\fscx0}z4sp%$i{\fscx100}obr{\fscx0}%ju9j{\fscx100}e{\fscx0}%%8*n6h{\fscx100}go r{\fscx0}uibp#n{\fscx100}ozwoju.
Dialogue: 0,0:01:09.08,0:01:11.57,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}-{\fscx0}tse#usjs&{\fscx100} M{\fscx0}84&sk*s91{\fscx100}o{\fscx0}bhfaym{\fscx100}g{\fscx0}cwo0xw5{\fscx100} ci co wy{\fscx0}nwd#k17bz{\fscx100}zna{\fscx0}4zh*r5w{\fscx100}?\N- J{\fscx0}sfupn{\fscx100}asn{\fscx0}%00db0mr{\fscx100}e.
Dialogue: 0,0:01:12.24,0:01:16.87,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}Ki{\fscx0}x#hft{\fscx100}edy{\fscx0}91l5h2{\fscx100}{\fscx0}%zaisp2{\fscx100} jak{\fscx0}0$spsg{\fscx100}o{\fscx0}4y534is{\fscx100} std wy{\fscx0}&fu7g*{\fscx100}j{\fscx0}$sssr&uf{\fscx100}d{\fscx0}r4zyd{\fscx100}.
Dialogue: 0,0:01:16.93,0:01:20.80,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}Wt{\fscx0}fhw3{\fscx100}edy {\fscx0}5plffm0%{\fscx100}tak{\fscx0}4wzmmh{\fscx100} c{\fscx0}6ol2uj{\fscx100}i nagrz{\fscx0}*2kpbp{\fscx100}mo{\fscx0}kk8rt*{\fscx100}c,\Ne matka ci nie pozna.
Dialogue: 0,0:01:23.13,0:01:26.33,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}-{\fscx0}b0ko835wk{\fscx100} Gr{\fscx0}upz3eg{\fscx100}ozisz{\fscx0}&k4423r{\fscx100} {\fscx0}mrigmkdzc{\fscx100}str{\fscx0}n4&%2y{\fscx100}anik{\fscx0}g*b595w{\fscx100}o{\fscx0}ur7l{\fscx100}w{\fscx0}%#ihh3dhf{\fscx100}i{\fscx0}dz5pj#t{\fscx100}.\N- Tak?
Dialogue: 0,0:01:26.38,0:01:28.37,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}-{\fscx0}m1k2r0%{\fscx100} O{\fscx0}jt2ia7{\fscx100}wsze{\fscx0}13$ntpncj{\fscx100}m{\fscx0}g76h1mhg{\fscx100}.\N- T{\fscx0}a4no2zy{\fscx100}o zrb c{\fscx0}iojot{\fscx100}o.
Dialogue: 0,0:01:28.67,0:01:30.42,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}Z{\fscx0}8modomyo{\fscx100}aba{\fscx0}fyehpucs{\fscx100}wm{\fscx0}hjp&w{\fscx100}y s{\fscx0}nxn1{\fscx100}i.
Dialogue: 0,0:01:59.85,0:02:03.10,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}O{\fscx0}3p7h3r{\fscx100}twi{\fscx0}9ls5ccjp{\fscx100}er{\fscx0}ae2f95hb#{\fscx100}a drz{\fscx0}nih7g{\fscx100}wi.\NN{\fscx0}9tn$k{\fscx100}ie m{\fscx0}&urczj%{\fscx100}ar{\fscx0}c#dcw&d{\fscx100}nujcie {\fscx0}8y%yr00uo{\fscx100}mi cz{\fscx0}o9m4p4ts{\fscx100}as{\fscx0}5ux8c6{\fscx100}u.
Dialogue: 0,0:02:03.84,0:02:07.13,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}Uwa{\fscx0}cw$f*an{\fscx100}ga, sektor C!\NPrzyszed szef!
Dialogue: 0,0:02:10.51,0:02:13.53,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\fscx0}h42s{\fscx100}- {\fscx0}&4ngfmi{\fscx100}Brav{\fscx0}7hky3b{\fscx100}o 14, otwiera.\N- Wycofajcie si.
Dialogue: 0,0:02:14.25,0:02:16.50,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\fscx0}%wwp42nk{\fscx100}D{\fscx0}$5wiz${\fscx100}rgnie, to j rozstrzela.
Dialogue: 0,0:02:17.65,0:02:20.05,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\fscx0}yo#ct*lm{\fscx100}Zejdz{\fscx0}604lw{\fscx100}ies{\fscx0}ow6p{\fscx100}z s{\fscx0}s00lji6zj{\fscx100}tamt{\fscx0}bk7chk{\fscx100}{\fscx0}y0r5ajj{\fscx100}d?
Dialogue: 0,0:02:22.98,0:02:24.27,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\fscx0}yg3b9k0ts{\fscx100}Pik{\fscx0}1pd359yy{\fscx100}nie.
Dialogue: 0,0:02:27.00,0:02:29.87,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\fscx0}wn#653z55{\fscx100}Zn{\fscx0}7idt2zb{\fscx100}as{\fscx0}u4xamaye{\fscx100}z zasa{\fscx0}98o7l8{\fscx100}dy, maa.\NZ dala od krat.
Dialogue: 0,0:02:30.12,0:02:32.78,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}- {\fscx0}pb8su725{\fscx100}Tych t{\fscx0}ttt82{\fscx100}u{\fscx0}m45%7{\fscx100}?\N- T{\fscx0}a0k3{\fscx100}ych t{\fscx0}u9nx{\fscx100}u.
Dialogue: 0,0:02:33.50,0:02:35.02,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\fscx0}h*440w{\fscx100}Ja pie{\fscx0}mb6c{\fscx100}rn{\fscx0}nnhx7c{\fscx100}icz{\fscx0}numa5l{\fscx100}.
Dialogue: 0,0:02:36.42,0:02:39.90,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}Mas{\fscx0}3xh3rhfrx{\fscx100}z n{\fscx0}5sex{\fscx100}i{\fscx0}hnf%&8a{\fscx100}er{\fscx0}#a7cltc{\fscx100}wno{\fscx0}zt3gfgk{\fscx100} {\fscx0}p3mx1{\fscx100}p{\fscx0}3m1n8w{\fscx100}od sufite{\fscx0}56c$eifso{\fscx100}m.
Dialogue: 0,0:02:40.02,0:02:43.60,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\fscx0}ap$3{\fscx100}W{\fscx0}dbl9o{\fscx100}e{\fscx0}dtecz{\fscx100}jd{\fscx0}xene{\fscx100} {\fscx0}4%m&a#zx{\fscx100}i{\fscx0}t&9l0fjm{\fscx100} {\fscx0}oyggrhb{\fscx100}mi to powied{\fscx0}dzbuin0{\fscx100}z.\NChy{\fscx0}hswraj{\fscx100}b{\fscx0}zy1mr93{\fscx100}a {\fscx0}u8fa61a09{\fscx100}e si bo{\fscx0}bcx1m&*8n{\fscx100}isz.
Dialogue: 0,0:02:44.15,0:02:47.35,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\fscx0}gt*9j{\fscx100}Nu{\fscx0}p0iag&owj{\fscx100}dz{\fscx0}7ipjh{\fscx100} si, zabawmy si.
Dialogue: 0,0:02:47.60,0:02:51.72,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}Do{\fscx0}ud67d{\fscx100}k{\fscx0}*5u752{\fscx100}o{\fscx0}2o&lu%{\fscx100}p{\fscx0}xxbwk&nz{\fscx100}a{\fscx0}lz&50*hm5{\fscx100}a{\fscx0}hxckrgor{\fscx100} p{\fscx0}05p#d{\fscx100}i{\fscx0}s%45{\fscx100}ciu st{\fscx0}9tuk2y067{\fscx100}ranikom,\Nnikt nie bdzie si bawi.
Dialogue: 0,0:02:51.87,0:02:53.37,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\fscx0}scb%08m{\fscx100}{\fscx0}paaeukb{\fscx100}pi{\fscx0}tflr&e6{\fscx100}sz na ziem{\fscx0}m4#zb{\fscx100}i.
Dialogue: 0,0:02:53.47,0:02:57.77,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\fscx0}9jw6j#5r5{\fscx100}pi, gdzie chc,\Nkiedy chc i z kim chc.
Dialogue: 0,0:02:59.77,0:03:03.12,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\fscx0}s608t{\fscx100}B{\fscx0}pan%{\fscx100}os{\fscx0}5r5z{\fscx100}ka.\NAl{\fscx0}0oo6nhj{\fscx100}pha 1, odpalaj.
Dialogue: 0,0:03:04.95,0:03:07.95,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}P{\fscx0}chuipd9g2{\fscx100}rze{\fscx0}u54nl71{\fscx100}cie{\fscx0}u3sj#{\fscx100} {\fscx0}7cal9{\fscx100}je{\fscx0}3ug3#%#6{\fscx100}s{\fscx0}r$8f{\fscx100}te{\fscx0}#ttf4ei{\fscx100} bykiem,\Na to maa myszka.
Dialogue: 0,0:03:09.53,0:03:14.09,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}D{\fscx0}c02pxfj{\fscx100}zisiaj {\fscx0}fcm9u{\fscx100}mo{\fscx0}*o7muj%j{\fscx100}esz wyb{\fscx0}##woo5roe{\fscx100}ra{\fscx0}75#wzs{\fscx100}:\Nc{\fscx0}6pees{\fscx100}z{\fscx0}45%6u{\fscx100}ekol{\fscx0}srz0yyl{\fscx100}a{\fscx0}axlm8{\fscx100}da, truskawka, wanilia.
Dialogue: 0,0:03:14.31,0:03:17.61,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}Mam{\fscx0}7lf3{\fscx100} ci tr{\fscx0}dauyx57{\fscx100}zy{\fscx0}9u7e{\fscx100}m{\fscx0}s6*j2tx{\fscx100}a{\fscx0}$d#1z5{\fscx100} przy {\fscx0}u67%6h{\fscx100}{\fscx0}s4eyymcbz{\fscx100}yc{\fscx0}ylgle9{\fscx100}iu,\Npki nie umrzesz.
Dialogue: 0,0:03:19.52,0:03:20.78,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}La{\fscx0}ex3860mo{\fscx100}ba!
Dialogue: 0,0:03:25.83,0:03:29.55,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}J{\fscx0}y&m$zr$1{\fscx100}e{\fscx0}ezypg{\fscx100}dno{\fscx0}gjpjd3x{\fscx100}cze{\fscx0}4dg$u4znj{\fscx100}{\fscx0}40phtyyn{\fscx100}nie{\fscx0}8w60%0l#k{\fscx100} tyle pi{\fscx0}r*s8d&{\fscx100}k{\fscx0}ugx103ji{\fscx100}na\Ni {\fscx0}zefxs{\fscx100}tyle s{\fscx0}c2gi{\fscx100}z{\fscx0}c*065*8o1{\fscx100}ale{\fscx0}eu*j50{\fscx100}st{\fscx0}0futa3f{\fscx100}wa.
Dialogue: 0,0:03:49.98,0:03:52.95,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\i1}wiat uleg zmianie,\Ngdy pojawi si Superman.{\i0}
Dialogue: 0,0:03:54.35,0:03:55.97,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\i1}Tak samo, gdy znikn.{\i0}
Dialogue: 0,0:03:58.02,0:03:59.43,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}P{\fscx0}ameeu3r{\fscx100}amit{\fscx0}$7cn{\fscx100}a{\fscx0}p5ok$r{\fscx100}j.
Dialogue: 0,0:04:07.52,0:04:09.41,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\i1}Dlatego tu jest{\fscx0}1%*lxp#0{\fscx100}em.{\i0}
Dialogue: 0,0:04:10.61,0:04:14.40,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}L{\fscx0}tsljj*c{\fscx100}EGIO{\fscx0}gxhku{\fscx100}N SA{\fscx0}$r7n{\fscx100}MOB{\fscx0}sxnj{\fscx100}JCW
Dialogue: 0,0:04:14.45,0:04:18.42,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\i1}Wersja polska: BDiP.pl\N(S{\fscx0}gok36{\fscx100}zty{\fscx0}7d55{\fscx100}wn{\fscx0}o#dobl{\fscx100}y{\fscx0}li850{\fscx100}P{\fscx0}d084$60l{\fscx100}aty{\fscx0}paij{\fscx100}k){\i0}
Dialogue: 0,0:04:18.95,0:04:27.15,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\i1}Znajd nas:\Nfacebook.c{\fscx0}gn98{\fscx100}om/{\fscx0}xc7uwryco{\fscx100}BDiP.pl{\i0}
Dialogue: 0,0:04:30.97,0:04:35.40,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}Zgin{\fscx0}w5sh7{\fscx100} b{\fscx0}or%wgw0in{\fscx100}ohater, a ty si cieszysz\Njak kot po zjedzeniu ptaka.
Dialogue: 0,0:04:35.45,0:04:36.99,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}Wie{\fscx0}jgmjriwg#{\fscx100}le ic{\fscx0}5iw${\fscx100}h {\fscx0}9go10x{\fscx100}z{\fscx0}xng8h5ko2{\fscx100}j{\fscx0}r0h%pox2r{\fscx100}ada{\fscx0}i20t{\fscx100}m.
Dialogue: 0,0:04:38.02,0:04:42.95,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\fscx0}*%2nz25o%{\fscx100}Troch{\fscx0}zfmt{\fscx100} to {\fscx0}#trj{\fscx100}z{\fscx0}xtp7julm{\fscx100}aj{\fscx0}*&71e4bd2{\fscx100}o, ale w kocu\Nmam najgorszych z najgorszych.
Dialogue: 0,0:04:44.57,0:04:49.02,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\fscx0}4f6ak{\fscx100}Kr{\fscx0}h$m*##l{\fscx100} {\fscx0}neezn{\fscx100}plotki,\Ne niektrzy s niezwykli.
Dialogue: 0,0:04:49.34,0:04:51.40,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}T{\fscx0}h38x9{\fscx100}o ni{\fscx0}92#3ld&z{\fscx100}e {\fscx0}gc7eg5{\fscx100}plotki.
Dialogue: 0,0:04:51.60,0:04:55.40,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}P{\fscx0}2gkjht${\fscx100}roblemem m{\fscx0}*he5o81t{\fscx100}e{\fscx0}1uhm{\fscx100}tal{\fscx0}k4l$8{\fscx100}udzi\Njes{\fscx0}98dbzt2%c{\fscx100}t ic{\fscx0}%tp0y{\fscx100}h {\fscx0}&$j*apu{\fscx100}lud{\fscx0}fg72u$x55{\fscx100}zk{\fscx0}p8s12j{\fscx100}a cz{\fscx0}3wbx4db{\fscx100}.
Dialogue: 0,0:04:55.66,0:05:00.75,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}S{\fscx0}mw2n0o{\fscx100}u{\fscx0}itdp#pzfo{\fscx100}p{\fscx0}0fe0{\fscx100}e{\fscx0}ntswx4t5{\fscx100}rman{\fscx0}ye1xpn%y1{\fscx100} podziela{\fscx0}ownt{\fscx100}{\fscx0}m&l3{\fscx100} nasze {\fscx0}pf4%z{\fscx100}w{\fscx0}0*lxw{\fscx100}art{\fscx0}g%76%5{\fscx100}oc{\fscx0}mk5h*{\fscx100}i{\fscx0}tek5g{\fscx100}.\NNas{\fscx0}1%h6{\fscx100}tpny moe{\fscx0}&jd*&%%1c{\fscx100} {\fscx0}#yn7t6nw{\fscx100}by inn{\fscx0}hyfo{\fscx100}y.
Dialogue: 0,0:05:00.92,0:05:04.02,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}- Igras{\fscx0}m$#meiy{\fscx100}z{\fscx0}$1j7w{\fscx100} z {\fscx0}u#law{\fscx100}ogniem.\N- {\fscx0}rl$i4p#{\fscx100}O{\fscx0}remt6itdp{\fscx100}gi{\fscx0}h5bhhpa9{\fscx100}e{\fscx0}73ul{\fscx100} zwalc{\fscx0}dhwu$h0{\fscx100}z{\fscx0}u1*zn{\fscx100}am o{\fscx0}hjr$d0g7{\fscx100}gn{\fscx0}0eou{\fscx100}iem.
Dialogue: 0,0:05:04.30,0:05:08.67,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}N{\fscx0}22a0#h0f9{\fscx100}ie {\fscx0}o1csfs{\fscx100}mw, e znw zaczynasz\Nprojekt Task Force X?
Dialogue: 0,0:05:08.80,0:05:11.72,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}Tym ra{\fscx0}am65lxhb{\fscx100}zem{\fscx0}pfh*1{\fscx100} {\fscx0}4onagwjjh{\fscx100}pos{\fscx0}m8a%z7{\fscx100}uc{\fscx0}wbnzf7n{\fscx100}h{\fscx0}xk9nhdzc{\fscx100}acie.
Dialogue: 0,0:05:13.39,0:05:16.67,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\i1}Floyd Lawton,\Nznany jako Deadshot.{\i0}
Dialogue: 0,0:05:18.72,0:05:21.43,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}ZA{\fscx0}px&a{\fscx100}BJ{\fscx0}73tik3w${\fscx100}C{\fscx0}dzw*{\fscx100}A NA{\fscx0}bfduy6r{\fscx100} {\fscx0}iid%e$cs{\fscx100}Z{\fscx0}wcsn{\fscx100}LECENIE,\NZABIJA Z 4000 METRW,
Dialogue: 0,0:05:21.49,0:05:23.28,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}SPE{\fscx0}y1lysx{\fscx100}C OD BR{\fscx0}urm479a0{\fscx100}ON{\fscx0}1k6xltd{\fscx100}I{\fscx0}$yd2${\fscx100} P{\fscx0}lz3u{\fscx100}AL{\fscx0}nlfx%7h#z{\fscx100}NEJ
Dialogue: 0,0:05:23.32,0:05:25.45,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&}RODZINA:\NC{\fscx0}udpl1h{\fscx100}RK{\fscx0}agns{\fscx100}A I{\fscx0}0o6ocy*g2{\fscx100} {\fscx0}i$cuc1&o6{\fscx100}BYA{\fscx0}4h00{\fscx100} {\fscx0}gs%*s6w{\fscx100}ONA
Dialogue: 0,0:05:32.46,0:05:35.03,Default,,0,0,0,,{\c&H00ffff&\i1}Najbardziej poszukiwa{\fscx0}zj3jki{\fscx100}n{\fscx0}3ydm&{\fscx100}y\Nzabj{\fscx0}di$x95*u{\fscx100}c{\fscx0}zlk5${\fscx100}a {\fscx0}9p8jn{\fscx100}wiata.{\i0}

Other Polish subtitles

Report a bug